Browsing: Thirukkural

Thirukkural

Thirukkural
0

திருக்குறள்-அறத்துப்பால்- வான்சிறப்பு-Thirukural-The Blessing of Rain

திருக்குறள்-அறத்துப்பால்- வான்சிறப்பு-Thirukural-The Blessing of Rain குறள் 11: வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. மு.வரதராசன்…